Čakry a jejich význam

Zvu vás na 7 setkání na téma jednotlivých čaker.

Právě probíhá cyklus čakrových seminářů, více se dozvíte zde.

Co jsou čakry?

Čakry jsou energetická místa na těle člověka. Jsou to rotující víry ovlivňující různé aspekty našeho života i fyzické a psychické zdraví. Leží na těle vpředu i vzadu a energie jimi proudí dovnitř i ven. Pokud je tok narušován (např. naším potlačování, strachem, přetěžováním se atd..), vznikají disharmonie až blokády čaker, které mohou vést k nemocem (údajně až 70% nemocí je způsobeno myslí). Správně fungující čakra má v průměru 10cm.

 Čaker máme na těle stovky. Za nejdůležitější se považuje 7 základních čaker, které jsou popsány níže.

Jak se dozvím, zda mám správně fungující čakry?

Pomocí automatické kresby čaker, více informací najdete zde

7 základních čaker  a jejich popis

1. čakra kořenová (MULADHARA)

barva: červená

umístění: dolní konec páteře, kostrč

základní potřeba: bezpečí, důvěra

emoce: strach a odvaha

tělesné orgány: ledviny, močový měchýř, konečník, páteř, kyčle

Vyvíjí se v prenatálním období do půl roku života, kdy se vytváří vztah k matce – k přežití potřebujeme bezpečí, pravidelnou stravu, teplo a přítomnost matky. Při neuspokojení některé z těchto potřeb mohou vynikat traumata, která způsobují blokády. Pokud existuje blokáda v 1. čakře, nemohou se správně vyvíjet ani ostatní čakry.

Harmonická funkce: Stabilita, uzemnění, prosperita, psychické zdraví, sebevědomí.

Blokáda: Perfekcionismus, strach ze selhání, který může vést k podráždění a agresivitě, špatná orientace ve fyzickém světě, neschopnost odpočívat, být teď a tady, egoismus, přehnaný sklon k materialismu, časté obavy a strachy.

Na fyzické úrovni problémy s koleny a nohami celkově, obezita, zácpa, špatný stav kostí.

2. čakra sakrální/sexuální (SVADHISTHANA)

barva: oranžová

umístění: podbřišek

základní potřeba: tvořivost v oblasti vztahů s lidmi

emoce: chtivost, sdílení

tělesné orgány: děloha, tenké střevo, prostata, vaječníky

Vytváří se od sedmého měsíce do dvou let života, kdy je důležitý fyzický kontakt mezi rodiči a dítětem, utváří se vztah k otci (mužský princip) a vzor propojení mužského a ženského principu (vztah otce a matky). Pokud rodina přirozeně nefunguje, vznikají blokády.

Harmonická funkce: Tvořivost, přizpůsobivost, spokojené partnerské vztahy, přijetí sebe jako muže/ženy, sebeúcta.

Blokáda: Sexuální problémy, uzavřenost, osamocenost, hněv, nenávist, pohrdání, krutost, žárlivost, arogance.

Na fyzické úrovni problémy s bederní páteří, boky, genitáliemi, močovým měchýřem.

3. čakra solar plexu (MANIPURA)

barva: žlutá

umístění: nadbřišek

základní potřeba: ocenění vlastních potřeb

emoce: hněv, lítost, zbytečnost, vina

tělesné orgány: játra, slezina, žaludek, tenké střevo

Formuje se v období od osmnácti měsíců až tří let věku života, kdy se v dítěti vytváří hranice, začíná si uvědomovat, co smí a nesmí a přijímá základní morální pravidla. V tomto období si dítě začíná prosazovat vlastní osobnost  – já sám. Nepřiměřená tvrdost výchovy a potlačování vůle dítěte může způsobovat v budoucnu bloky 3. Čakry.

Harmonická funkce: Volné projevování vlastních pocitů, radost ze života, vnitřní harmonie, vitalita, schopnost prosadit se, realizovat.

Blokáda: Strach, nevyrovnanost, bázlivost, neschopnost řešit překážky, potlačená osobnost, snaha vlastnit a ovládat druhé, nespokojenost, vnitřní neklid, únava.

Na fyzické úrovni problémy se zažíváním, s dvanácterníkem, slinivkou břišní, játry a žlučníkem.

4. čakra srdeční (ANAHATA)

barva: zelená, růžová, zlatá

umístění: uprostřed hrudi

základní potřeba: nepodmíněně dávat a přijímat

emoce: radost, bolest, hořkost

tělesné orgány: srdce, plíce, prsa

 Rozvíjí se v období od tří do šesti let věku života. V tomto období se dítě učí žít v kolektivu (utvářejí se vztahy k okolí). Blokády mohou vznikat z nedostatku lásky a pozornosti okolí.

 Harmonická funkce: Vyrovnanost, citovost, otevřenost, rovnováha mezi dáváním a přijímáním, soucit, odpuštění.

Blokáda: Zranitelnost, přecitlivělost, osamělost, deprese, závislost a majetnické přivlastňování druhých, chlad, bezcitnost.

Na fyzické úrovni se blokády projevují poruchami v prokrvení, srdečním a plicním onemocněním, slabou imunitou a kožními problémy.

 5. čakra krční (VIŠUDDHA)

barva: světle modrá, stříbrná

umístění: krk

základní potřeba: komunikace, schopnost přijímat změny,

emoce: znechucení, svoboda

tělesné orgány: plíce, jícen, střeva, krk, štítná žláza, průdušky, ramena a paže

K rozvoji páté čakry dochází od šesti do deseti let., kdy si člověk začíná uvědomovat vlastní sociální identitu. Pátá čakra je přímo propojená s čakrou třetí, proto blok ve třetí čakře ovlivňuje funkci páté čakry.

Harmonická funkce: Jasná a volná komunikace, tvořivost, vnímamovost, komunikace mezi duchovním a fyzickým světem.

Blokáda: Plachost, tichost, závislost na názoru druhých, koktání, zastřený hlas, jiná intonace, chrapot, nízká sebedůvěra, nedovolující vyjádřit vlastní názor ze strachu ze záporné odezvy okolí.

Na fyzické úrovni problémy se štítnou žlázou, bolesti v krku, problémy s krční páteří.

6. čakra třetí oko (ADŽNA)

barva: indigová – tmavě modrá

umístění: čelo

základní potřeba: vize a rovnováha

emoce: zmatek a jasnost

tělesné orgány: oči, uši, zuby, dutiny, mozek

K rozvoji šesté čakry dochází od sedmi do dvanácti let, kdy se vytváří obraz světa a formují se představy o vlastním světě.

Harmonická funkce: Kreativita, inteligence, rozhled, dobrá intuice, představivost a vnímavost, radost.

Blokáda: Život bez plánu, zmatek v hlavě, panika, nestabilita, častá změna partnerů, práce, bydliště, ztráta reality, obrácení ke snům a představám.

Na fyzické úrovni problémy s únavou, bolesti hlavy, zapomnětlivost, poruchy vidění, halucinace, noční můry.  

 7. čakra korunní (SAHASRARA)

barva: fialová, bílá, zlatá

umístění: temeno hlavy

základní potřeba: přijetí

emoce: zoufalství, klid

tělesné orgány: mozek

K rozvoji sedmé čakry dochází od dvanácti let výše.

Harmonická funkce: Moudrost, duchovní spojení, čiré bytí, sjednocení s vyšším bytím, otevřenost vůči energiím.

Blokáda: Pasivita, apatie, deprese, frustrace, nevypočitatelné myšlenkové formy, oddělenost od proudu informací, přehnaný strach ze smrti.

Na fyzické úrovni silné bolesti hlavy, duševní poruchy, časté migrény.

 

Chcete-li vědět, jak vypadají Vaše čakry?

Objednejte se na automatickou kresbu čaker viz. Kontakty.